//
kursused

mõistekaart

This tag is associated with 2 posts

7. Enesejuhitud õppimine

7. ülesanne http://ifi7056.wordpress.com/2013/03/11/kodutoo-6/

Mõistekaart enesejuhitud õppimisega seotud mõistetest

enesejuhitud-oppimine

kliki suurema joonise saamiseks

E-kursusel õppimine toimub enesejuhtimise teel. Enne õppima asumist peaks õppija olema teadlk oma praegustest oskustest, uskuma oma võimatesse, analüüsima oma isikuomadusi, kontrollima, millised on õppima asumise vajadused ja arvestama oma tunnetega. Siis seab õppija endale eesmärgid: milliste vahendite, tegevuste, meetodite ja protsessi teel need täidetakse. Kindlasti tuleb hinnata oma eesmärke, kas on reaalsed, kas motiveerivad pingutama. Eesmärgid tuleks e-õppekursusele õppima asudes kirjutada õpilepingusse ja reflekteerida kursuse käigus (nt e-portfoolio abil). Oluline on teha vahekokkuvõtteid.
Kõike seda on parem teha mitte üksinda, vaid kaas teistega, jagades ja saades uut teadmist. Koostöö võib olla suuremas kogukonnas, väiksemas rühmas või ka paaristöö. Tihti kasutatakse lisaks veel tuutori ehk õpijuhendaja abi, kes toetab, nõustab ja vajadusel aitab suunata.

E-kursuse õpidisain peaks olema selline, mis võimaldab õppijal kõige sellega tegeleda. E-kursusel õppija tahab saada kinnitust, et ta on ikka õigel teel. Selleks peaks olema võimalik saada tagasisidet nii juhendajalt (kui see on olemas), kui kaaslastelt ja ka (keskkonnast) õppematerjalidest – st peab olema võimalik teha enesekontrolliteste ja saada kinnitust sellele, mida olen juba uut õppinud ja mida on veel vaja õppida.

4. Mõiste-, idee- ja järelduskaardid

4. ülesanne http://ifi7056.wordpress.com/2013/02/18/kodutoo-4/
Leida peamised erinevused, mille poolest mõistekaart (concept map) erineb ideekaardist (mind map) ja järelduskaardist (consequence map). Kus neid sobiks õppetöös kasutada? Kuidas neid võiks uuringutes rakendada? Milliseid haridustehnoloogilisi vahendeid soovitate kasutada nende erinevat tüüpi teadmiste kaardistamise võimaluste toetamiseks?

Mõistekaart, mõttekaart, ideekaart, mälukaart, järelduskaart – kas kõik ikka mõistavad meid mõisteid ühtemoodi ja õigesti?. Mina ilmselt mitte, sest lugedes materjale (Reiska, 2008) ja mõeldes enda avaldatud töölehe (Dreier, 2012) peale, olen ma ilmselt ideekaarti nimetanud mõistekaardiks.

Ideekaart  (mindmap)

Tegin 2012. aasta e-õppe kevadkonverentsil ettekande ideekaardi loomisest Mindomo keskkonnas ja pärast avaldasin ka töölehe e-õppe uudiskirjas. Kirjutan selles nii: “Mõistekaart on tavaliselt puukujuline, koosneb omavahel ühendatud mõistetest (topics). Mõistekaart saab alguse pealkirjastamisest (Title) – sellest saab ka mõistekaardi keskne mõiste (Central topic). Igal kaardil on seda ainult üks.” Ilmselt oleks ikka pidanud seal kirjutama sõna “ideekaart”.

Ideekaardi loomisel keskendutakse just mõistetele, nende lahtiseletamisele, jagunemisele ja seostele. Visuaalidele on taoline kaart üks parimaid vahendeid struktuurse arusaamise jaoks. Tavaliselt on nad poolhierarhilised,  kuid võivad olla ka lineaarsed või ka hajusad, kus võib olla mitu tsentraalset punkti. Arvutiga ideekaarti luues peab arvestama ka konkreetse tarkvaraprogrammi võimalustega. Eelpoolnimetatud Mindomo keskkond on hea sellepoolest, et võimaldab lisada pilte,  videosid ja pärast kaadri loomist sellest luua esitlus (näidet vaata siit) , halb aga sellpoolest, et üks tavakasutaja saab tasuta luua ainult 3 kaarti.

Väga lihtne ideekaardi loomise vahend on Text2mindmap, mille kasutamine ei nõua isegi kasutajaks registreerimist. Tekst tuleb kopeerida või kirjutada vasakule tekstikasti õigete tasemetega ja ideekaart koostatakse automaatselt.

Mõistekaart (concept map)

Välimuselt sarnane ideekaardiga. Mõisted on seotud, nendele seostele lisatakse verbid ja nende abil on võimalik tekitada lauseid. Tavaliselt on nad hierarhilise ülesehitusega, kuid võib tekitada seoseid mitmete mõistete vahel, nn ristseoseid.

Mõistekaardi koostamine või mõistekaardi abil õppides:

  • õpilased süvendavad lihtsate definitsioonide laiendamise kaudu oma arusaamist olulisest sõnavarast ja põhimõistetest
  • õpilased koostavad mõiste definitsioonist visuaalse kujutise, mis aitab asju paremini meelde jätta
  • õpilasi julgustatakse definitsiooni koostamisel kasutama ka oma eelnevaid teadmisi. (Zimmermann & Põldoja, 2011)

Väga head mõistekaardi loomise vahendid on Kidspiration ja Inspiration, kuid need ei ole kahjuks vabavaralised (TH jagas esimestele Digitiigri koolitusel osalevatele koolidele nende litsentse). Tegemist on jaosvaraga. Saab vabalt oma arvutisse salvestada ja installeerida. Tasuta kasutamise periood on 30 päeva. Peale 30 päeva möödumist tuleb osta litsents.

opimapp-moistekaart

See on õpimappi selgitav mõistekaart, mis on loodud Inspirationi abil ja siis eksporditud gif-iks.

Online mõistekaardi tarkvarad (vabavarad) on CmapTools ja MindMeister

Järelduskaart (consequence map)

Järelduskaarti kasutatakse järelduste, probleemide lahenduste, suundumuste jms koostamiseks. Selle kaardiga mul eriti ei ole kokkupuuteid. Püüdsin koostada vahendi Bubble.us abil järelduskaardi päikese kohta. Õpilastega tuleks see kaart koostada koostöös arutelude abil ja järeldusi tehes.

bubble

See on järelduskaart, mis on loodud Bubble.Us abil ja siis eksporditud png-ks.

Lugesin David B. Hay artiklist, kuidas mõistekaardi abil mõõta õpitulemuste sügavust, ulatust. Neli inimest koostasid igaüks 2 mõistekaarti kasutamaks neid kraadiõppetudengite õppetöös enne ja pärast mõiste õppimist. Kasutatakse mõisteid Surface learning  ja  Deep learning (pinnapealne ja süvaõppimine). Artiklist järeldub, et  mõistekaart on võimas vahend, sobib nii õppimiseks, õpetamiseks kui ka teaduslike uuringute läbiviimiseks.

Kasutatud materjalid

Reiska,  P. (2008). Mõistekaardid IKT abil. Loetud aadressil http://htk.tlu.ee/tiigriope/index.php?title=M%C3%B5istekaardid_IKT_abil

Dreier, T. (2012). Mindomo – mõistekaart uut moodi. Loetud aadressil http://uudiskiri.e-ope.ee/?p=3082

Zimmermann, M. & Põldoja, H. (2011 ). Mõistekaart. Loetud LeMillis aadressil http://lemill.net/lemill-server/methods/moistekaart

Hay, D. B. (2007). Using concept maps to measure deep, surface and non-learning outcomeshttp://cursa.ihmc.us/rid%3D1JTPV1YQJ-YSP88H-17PD/A02-015.pdf

www.delicious.com/taimi

Flickr Photos

juuli 2020
E T K N R L P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

RSS Elo

RSS Kristi

  • Tekkis viga, ilmselt see uudisevoog ei tööta. Proovi hiljem uuesti.

RSS Meelis (Ht-uuring)